Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder kvk nummer 17157456